SNMP Nedir?

05 Eylül 2011 Pazartesi

SNMP, adından da anlaşılacağı gibi basit bir network yönetim protokolüdür. UDP bazlı çalışan SNMP, Internet protokolünün bir parçası olarak ve genellikle network yönetim sistemlerinde ağın ya da ağdaki cihazların durumlarını izlemek ve olası durumlarda ağ yöneticisinin hemen müdahale edebilmesini sağlamak için oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Uygulama katmanında çalışan bir protokoldür.

SNMP’yi Oluşturan Bileşenler
SNMP temel olarak üç bileşenden oluşur. Bunlar;

Agent: Ağdaki cihazlar üzerinde çalışan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde gerekli bilgiler toplanıp kayıtlı tutularak (örneğin, o cihaz tarafından alınmış hatalı paketlerin sayısı) ağ yöneticisine aktarılır, aynı şekilde yöneticiden gelen ve cihaz üzerinde yapılması istenen değişiklikler cihaza uygulanır.
Managed  object: Bir bakıma agent uygulama ile yönetici arasındaki bilgi alışverişini sağlayan uygulamadır. Ajan uygulamadan gerekli bilgileri alır yöneticiye iletir, yöneticiden aldığı değişiklik isteklerini de cihazlara iletir.
Network Management System: Ağ yöneticisi tarafından çalışan ve tüm ağ üzerindeki bulunan cihazların eş zamanlı olarak izlenmesini sağlayan uygulamaya verilen isimdir.

SNMP Yönetim Bilgi Birimleri (MIB – Management Information Base)
Yöneticinin cihazlar hakkında almak istediği her bir bilgi için önceden tanımlanmış parametreler bulunmaktadır. Bu parametrelerin tutulduğu birime de Yönetim Bilgi Birimi (MIB) denir. Aynı zamanda yöneticinin Agent Uygulama’dan isteyebileceği bilgilerin tutulduğu birim şeklinde de ifade edilebilir.